(1)
Nurul Farida; Mukh. Taofik C; Zunita Wulansari. MANAJEMEN PENGADMINISTRASIAN LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH SALAFIYAH HIDAYATUL MUBDI-IEN WAL MUBDI-AAT BLITAR. JPMI 2022, 1, 80-83.